Yangın merdivenlerinin boşaltılması

Sayın site sakinlerimiz

Bloklarda her katta acil durumlarda ikaz vermek üzere, kullanım amaçlı yangın ihbar sistemi ve yangın anında kullanılmak üzere katlarda yangın hortumu ve yangın tüpü mevcuttur.

Bloklarda bulunan yangın merdivenleri bir teklike anında sakinlerin emniyetli tahliyesi için planlanmıştır.

Merdiven boşluklarında herhangi bir eşya bulundurmak, geçişini engellemek ve meşgul etmek kesinlikle yasaktır.

Aksi takdirde buna sebebiyet veren kat maliki sorumlu tutulacaktır.