İlaçlama Hizmetleri

Kemirgene yönelik; İç alan, dış alan, otoparklar, otoparklarda bulunan depo, ve bina ortak alanları içerisindeki şaft kanallarına 50 adet kemirgen yem istasyonları tesis edilmiştir. Aylık olarak kontrol edilmekte, eksilmesi durumunda yeni yemler bırakılmaktadır.

Yürüyen Haşereye yönelik; Bina girişleri, apartman ortak alanları, merdiven ve asansör boşlukları, sığınaklar, bodrum katlar ve apartman çevrelerine ilaçlama yapılmaktadır.

Uçan Haşereye yönelik; Tüm kullanılmayan süs havuzu, çöp alanları, sulama esnasında ve sonrasında ortamda oluşan küçük su birikintileri, rögar içleri ve atık su kanalarında ergin sinek oluşumunu durdurmak için larvasit uygulamaları yapılmaktadır. Uçan haşerelerin dış alanda çevreden gelerek bu ortamda faaliyetlerini sürdürmelerini engellemek için programlı bir şekilde dış alan ULV uygulamaları yapılmaktadır