Acil Durumlar

ISO 9001:2008 Kalite Sistem Şartları gereğince Kentsel Hizmetler A.Ş.'nin yöneticilik hizmeti verilen sitelerini olumsuz yönde etkileyecek yangın, deprem, sel gibi acil bir durumda bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, acil durumlar ile ilgili hazırlıkları tanımlamak ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirlemek için ACİL DURUM PROSEDÜRÜ hazırlanmıştır. Tüm personelimiz bu konuda gerekli eğitimleri almakta ve düzenli olarak sürdürülen acil durum tatbikatlarına katılmaktadır.

Deprem durumunda site genelinde site sakinlerinin acil toplanma alanları; Nizamiye civarı ve Belediye Parkı olarak belirlenmiştir. Personelimiz deprem kurtarma konusunda sürekli eğitime tabi tutulmaktadır.